Para o Almoxarife dar 30 Libras de polvora para as descargas no dia de Corpo de Deos.