Para o Almoxarife dar 30 libras de pólvora para as descargas no dia de Corpo de Deus

Thumbnail Image
Data
1961
Autores
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher