Portaria ao Sargento mor José da Cunha e Abreu para proceder sobre arranchamento dos Ilheos por Campos de Mandaqui.