Portaria nomeando a Camillo José Mendes para Furriel agregado a Cavallaria da Legião.