Carta para o Coronel José Custodio no Rio Grande, referente as noticias chegadas da Europa