Para o Thezoureiro Geral entregar ao Almoxarife oito contos de reis para pagamento de parte dos Soldos dos dous Regimentos de Mexia, e de Voluntarios