Carta do Vice Rei Luis de Vasconcellos a Martim Lopes respondendo-o sobre dúvidas que se suscitaram contra o Tenente Coronel Polycarpo de Oliveira