Para o Juiz Ordinario da Villa da Faxina = Do Secretario =