Para se assaltar o Quilombo, que está no Termo da Parnahyba.