Para o Tenente Jozé Pereyra da Sylva Parnampanema.