Para o Juiz Ordinario Prezidente e Officiaes da Camara da Vila de Cananêa