Do Secretario d' Estado sobre o General mandar pagar ao Capitam Carlos Cannan os seus Soldos como abaixo se declara