Para se darem ao Tenente Domingos Manoel Ferreira seis meses de soldos vencidos

Thumbnail Image
Data
1961
Autores
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher