Para o Capitam Mor da Vila de Mogy das Cruzes— Manoel Roiz' da Cunha.